Szakmai kapcsolataink, együttműködésünk

 
- Gábor Dénes Szakközép Iskola Pedagógiai tagozat, nyári gyakorlatainak színhelye.
- Középiskolás tanulók érettségi előtti közösségi szolgálatának helyszíne.

 

Közösségi szolgálat biztosítása középiskolásoknak

A  2013/2014. tanévtől kezdve,   a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően, a középiskolás diákok részére a közösségi szolgálat megszervezése a középiskolák számára kötelező. A törvény értelmében a középiskolás korosztály 2016. évtől  kezdve, csak akkor érettségizhet, ha 50 órás közösségi szolgálatát igazolni tudja, melyet a vizsga elnöknek bemutat.

A Tündérkert Óvoda, mint közintézmény fogadja a hozzá jelentkező fiatalokat, számukra elfoglaltságot, segítő munkát biztosít és az iskolájukkal szerződést kötve, igazolni tudja a letöltött órák számát, a megfelelő, előírt formanyomtatványon. Napi 3 órai közösségi munkát igazolhatunk le egyszerre.

2013/2014. tanévben és a 2014. év nyarán, 50 középiskolás vett részt az óvodánkban közösségi szolgálaton.

Minden érdeklődő diákot szeretettel fogadunk és felügyelet mellett gyerekekkel és az óvodai élettel kapcsolatos munkát biztosítunk.

 

A Gábor Dénes Szakközépiskola pedagógiai tagozatos tanulói a nyári gyakorlatukat nálunk töltik, minden évben, a megkötött szerződés alapján.