Szakmaiságunk

„Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős,
jó ítéletű, értelmes, tettre kész,
szép célokért hevülő és áldozó embereket,
akik meg tudják érteni és élni a szépet
és nagyot minden téren,
akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
akik megértik a dolgok összefüggéseit,
akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,
amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.”

                                                                                    /Szent-Györgyi Albert/

 

Mi olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik megállják a helyüket az életben, sikeres, és dönteni képes felnőttek lesznek.

Olyan emberi értékek alapozását kezdjük meg – kiegészítve a családi nevelést – amelynek a személyiség fejlesztése, gazdagítása az alapja.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészséges életvitelre törekszenek. Szeretettel fordulnak embertársaik felé, toleránsak, elfogadják, elfogadtatják a másságot, segítőkészek, és képesek elfogadni a segítséget. A mindennapi, vagy rendkívüli élethelyzetek során rendelkeznek jó helyzetfelismerési, jó együttműködési képességgel. Tudjanak csapatmunkában dolgozni.

Problémafelismerő, problémamegoldó gondolkodásuk legyen fejlett.

Legyenek kreatívak, harmonikus személyiségűek, pozitív szemléletűek, óvják környezetüket, nemzeti értékeinket.

Intézményünkben tiszteletben tartjuk emberi és gyermeki mivoltukat,  védjük  testi, lelki épségüket. Segítjük érdeklődésük széles skálán való kibontakozását, önkifejezésük kialakítását, személyiségük természetes fejlődését.

Több éves, szeretetteljes, de következetes elvárások és általánosan elfogadott emberi értékek és norma rendszerek mentén megvalósuló  fejlesztő munkánkkal arra törekszünk, hogy gyermekeinket elkísérjük a bölcsődés kortól az óvodás koron keresztül, az iskola kapujáig.

 

Mind ez hogyan valósul meg?

A mindennapi tevékenységbe beépítve a gyermekek testi, értelmi, mentálhigiénés, szocializációs nevelését szem előtt tartva:

- egymásra épülő, komplex óvodai és bölcsődés korúakra kidolgozott nevelési és szakmai programmal,

- szeretetteljes, biztonságot sugárzó egyéni gondozással, fejlesztéssel,

- a közösségi élet szabályainak megismertetésével,

- Montessori Mária tanulás módszertanának és eszközrendszerének, ismeret elsajátítás területein

- anyanyelvi neveléssel,

- angol nyelvi kommunikációval

- egész nap játékos angol nyelvi ráhangolással és tanulással, (4 szinten),

- mozgás gazdag életmód kialakításával

- mozgáskoordináció és állóképesség fejlesztéssel

- 1 éves kortól: zenés tornával, lovaglással, gyermekjógával,

- 3 éves kortól: lovaglással, gyermekjógával, taekwandóval, görkorcsolyázással, jégkorcsolya oktatással, 

- vízhez szoktatással, úszás oktatással,

- sportágak edzőinek oktatásával

- tánc elemek tanulásával,

- minden héten kétszer a Móricz Tornacsarnokban sportfoglalkozások, versenyek szervezésével,

- művészeti és zenei foglalkozásokkal,

- iskolai tanulást segítő kompetenciák, képességek, készségek alakításával:

° iskolai életre való felkészítéssel, (test séma ismeret. térbeli tájékozódás, alak – forma felismerés, felismerő rutinok kialakítása, gondolkodás, logikai képességek - készség fejlesztése,

° test alakváltozásának, idegrendszer érettségének figyelemmel kísérése

° iskolaérettség betájolása rendszeres szűréssel, figyelemmel kíséréssel, szükség esetén szakemberek bevonásával,

° matematikai képességfejlesztéssel,

° írás előkészítő programmal,

° feladatlapokkal, munkalapokkal,

° tehetségfelismerés gondozással, fejlesztéssel.

° tanulás rész képességzavar szűréssel, korrigálással,

° pl.diszlexia megelőző, korrigáló, fejlesztő foglalkozásokkal

 

A DIFER mérés eredményeinek összesítése

Mért

képességterületek

Bemeneti -

        kimeneti

mérés

Bemeneti és kimeneti mérés eredménye,

hozzáadott pedagógiai érték bemutatása

 

2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

 

Írásmozgás- koordináció

bemenet

 

43 % p –

 

kezdőszint

27 %

 

kezdőszint

21 %

 

előkészítő szint

38 %

 

kezdőszint

kimenet

49 % p –

 

haladószint

75 %

 

befejező szint

62 %

 

haladószint

66 %

 

haladószint

Beszédhanghallás

bemenet

92 %

 

befejező szint

75 %

 

haladó szint

87 %

 

befejező szint

97 %

 

optimális használhatóság

kimenet

98 %

 

optimális

használhatóság

99 %

 

optimális

használhatóság

 

99 %

 

optimális

használhatóság

95 %

 

optimális

használhatóság

Relációszókincs

bemenet

 

84 %

 

befejező szint

83 %

 

befejező szint

79 %

 

haladószint

75 %

 

haladó szint

kimenet

87 %

 

befejező szint

99 %

optimális

használhatóság

94 %

optimális

használhatóság

90 %

optimális

használhatóság

Elemi számolási készség

bemenet

 

71 %

 

haladó szint

66 %

 

kezdő szint

65 %

 

kezdő szint

54 %

 

kezdő szint

kimenet

69 %

 

kezdő szint

89 %

 

befejező szint

87 %

 

befejező szint

90 %

optimális használhatóság

Tapasztalati

következtetés

bemenet

 

57 %

 

haladó szint

59 %

 

haladó szint

54 %

 

haladó szint

43 %

 

kezdő szint

kimenet

 

57 %

 

haladó szint

80 %

 

befejező szint

90 %

optimális használhatóság

77 %

 

befejező szint

Tapasztalati összefüggés

megértése

bemenet

 

74 %

 

befejező szint

62 %

 

haladó szint

70 %

 

befejező szint

44 %

 

kezdő szint

kimenet

 

72 %

 

befejező szint

85 %

 

optimális használhatóság

95 %

 

optimális használhatóság

86 %

 

optimális használhatóság

Szocialitás

bemenet

 

60 %

 

kezdő szint

62 %

 

kezdő szint

64 %

 

kezdő szint

48 %

 

előkészítő szint

kimenet

 

53 %

 

kezdő szint

78 %

 

befejező szint

76 %

 

befejező szint

79 %

 

befejező szint

DIFER INDEX

bemenet

 

69 %

haladó szint

63 %

kezdő szint

62 %

kezdő szint

57 %

kezdő szint

 

kimenet

 

69 %

haladó szint

87 %

optimális használhatóság

86 %

optimális használhatóság

83 %

 

befejező szint

 

- egészséges életmódra neveléssel és egészségvédelemmel, só tornaszoba rendszeres használatával, levegő szűrők alkalmazása a csoportszobákban,

- környezetvédelem és természet megismertetésével, az élővilág tiszteletére és szeretetére való neveléssel,

- gazdag, változatos kultúrális és közösségi programok szervezésével valósul meg.

- Kül - és beltéri fejlesztő és játékeszközök gazdag választékával segítjük a gyermekek fejlődését.

- Nyitott polcainkon a nap minden szakában elérhetőek a különböző fejlesztő játékok:

- Babák, konstrukciós játékok, lego system, dupló termékek, építőjátékok, autók, szerepjátékokhoz szükséges eszközök, képességfejlesztő játékok, könyvek, sokszínű technikát biztosító ábrázolóeszközök és ritmushangszerek, megfigyelést, gyors reakciót fejlesztő társasjátékok, építő társasjátékok, ügyességi társasjátékok, írás előkészítő, finommotorika, kézügyesség fejlesztő társasjátékok, memória társasjátékok, kombinációs kártyajátékok, asszociációs társasjátékok, oktató társasjátékok, logico feladatlapok, tornaeszközök stb.

Óvónők által készített játékok, eszközök, szemléltető anyagok használatával, amelyek az egyéni fejlesztés során fontos szerepet kapnak az óvodai tevékenységekben.

- Tanulásszervezési eljárások, technikák folyamatos fejlesztésével, tevékenykedtetéssel.

- Továbbképzési tapasztalatok gyermekcsoportban történő adaptálásával.

- Korszerű foglalkozási - tanulásszervezési eljárások, módszerek nevelési gyakorlatba történő beépítésével.

- A kompetencia alapú óvodai neveléssel.