Kompetenciák fejlesztése az alábbi területeken

 

KOGNITÍV KOMPETENCIA

Nyelvi képesség

Tanulási képesség

Matematikai képesség

Természettudományos képesség

Információ feldolgozási képesség

 

Mozgásos kompetencia

Kézügyesség

Finom-motorika

Mozgáskoordinációs képesség

Egyensúlyozó képesség

Reakciósebesség

 

 

Szociális-személyes kompetenciák

kialakításával és fejlesztésével

Érvényesülési képesség

Kapcsolatteremtési képesség

Beleérző képesség

Kooperációs képesség

Konfliktusmegoldó képesség

 

KULCSKOMPETENCIÁK

alapjainak kialakítása és fejlesztése

 

 

Anyanyelvi kommunikáció

Idegen nyelvi kommunikáció

Matematikai kompetencia

Természettudományi és technológiai kompetenciák

Digitális kompetencia

A tanulás tanulása

Kulturális kompetencia