Hisszük és valljuk

Hisszük és valljuk:

Kisgyermekkorban tudatos neveléssel, élményekre építve, segítjük a test, a szellem, az értelem és az érzelem fejlesztését. A gyermekek nevelése elsősorban a szülő joga és kötelessége. Ebben óvodai fejlesztésünk kiegészítő szerepet tölt be. Segítjük a gyermeki személyiség teljes kibontakozását, a jogok tiszteletben tartásával, az esélyegyenlőség megteremtésével, hogy minden gyermek részesülhessen a színvonalas nevelésben. A gyermekeknek szükségük van az önfeledt játékra, de szükségük van az iránymutatásra, hogy egészséges, ingergazdag környezetben tölthessék napjaikat.

Tét, a gyermekeink jövője

A XXI. században született  gyermekek, a technika gyermekei. Szinte az első perctől kezdve tudják kezelni a mobiltelefont, a számítógépet és a többi műszaki újdonságot. Számukra kitárult a világ. Csak úgy tudnak boldogulni majd, ha ezzel a lehetőséggel élni is tudnak. Ehhez pedig nélkülözhetetlen más kultúrák nyelvének ismerete. A világ nyelve, a tudományos világban és a hétköznapi életben is, az angol nyelv elsősorban. A nyelvtanulás alapjainak lerakása, - ma már tudományosan bizonyított, - 1 éves kortól kellene hogy kezdődjön. Ekkor a nyelvi csatornák még nyitottak, ösztönös tanulással, szinte oda sem figyelve, az anyanyelvhez hasonlóan utánzással épül be az ismeret. 7 éves korban lezárul a  nyelvi nyitottság  és attól kezdve a tudatos tanulás, a “magolós” idegennyelv tanulás kezdődik, melyet iskolarendszerünk is erősít.

A világ nyújtotta lehetőségekkel az tud élni, aki több nyelven beszél, hivatása van, és a hivatással járó magas színvonalú tudással rendelkezik.

Ehhez nyújtunk segítséget, - mely egyben célunk is,- hogy megalapozzuk a kisgyermekeknél a tudás megszerzéséhez szükséges képességeket és készségeket. Mai szóval élve az alap kompetenciák elsajátításának kialakításában, fejlesztésében segítünk programunkkal és munkánkkal.

Ahhoz, hogy gyermekeink kiegyensúlyozott, megelégedett, boldog felnőttek legyenek, nem elég a szellemet, az értelmet táplálni. Szükség van egészséges, jól fejlett izomzatú testre is, mely a sport, a mozgás és a sportos életmód alapján valósítható meg. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy többféle sportággal ismerkedjenek meg már kisgyermekkorban, hogy kisiskoláskorukban bírják a fizikai terhelést, kamaszkoruk tespedtségében legyen motivációjuk a számítógéptől való elmozduláshoz.

Soha annyi idejük nem lesz az önmagukkal való foglalkozásra, a mozgásgazdag életmód kialakítására, mint ebben az életszakaszban. Az érzelmi nevelés a teljes élet kialakításának fontos része. Az érzelmi intelligencia fejlettsége, a családi élet és az egyéni élet egyik alapja. Ezt a mesék birodalmán, a zene, az ének nyelvén, a szerepjátékokon keresztül ismerik meg, melyben fontos része van a gyermekkori feltétel nélküli szeretetnek.

Az odabújós, a nevetős, a harmóniát sugárzó, élményekben gazdag, játékra épülő gyermek és felnőtt kapcsolatoknak, a szocializáció fejlesztésének ez az alapja. Az érzelmi biztonság, az érzelmi nevelés alapját a család tagjai, szülők, testvérek, nagyszülők érzelmi élete, kisugárzása alapozza meg. Ez a szeretet a meghatározója a csecsemő és kisgyermekkornak, mely végig kíséri jó esetben az egész életét.

Ebben nyújt segítséget Mini - Bölcsődénk és Óvodánk, ahol közösségi élménnyel gazdagodik gyermekük, életkoronként és érettség alapján kialakított közösségekben. Társaik és gondozóik szeretete, a tágabb világ megismerése teszi teljessé az életüket, felkészítve őket az önálló életvitelre.

Tevékenység központú nevelési programunkat  kiegészítjük a játékos, mindennapos, tevékenységekbe épülő angol nyelvi foglalkozásokkal.

Mivel kommunikációs helyzetben, és nem tanítási helyzetben találkozik a gyermek az idegen nyelvvel, ez némileg az anyanyelvi környezetet szimulálja. Egyre több szülő választja ezt az óvodai formát, mert egyre többen ismerik fel, hogy milyen jelentősége és előnyei vannak, ha már gyermekük óvodáskorban el kezd valamilyen idegen nyelvet tanulni. Az idegen nyelvi elsajátításában, a Nursery teacher  is segítségünkre van.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermek szókincsének bővítésére: eleinte ez csak az értés szintjére korlátozódik, később fogja csak szavakkal kifejezni magát. Nevelésünk kommunikáció központú: kezdetben a mindennapi élethelyzetek szavait, utasításait alkalmazzuk, a magyar programmal párhuzamosan folyó angol nyelvi nevelés mellett. Az angol nyelvre való ráhangolás 1 éves korban kezdődik, mely az óvodás kor végére, alap beszédkészségre teljesedik ki.

Tiszteletben tartjuk a nemzetközi és kulturális különbségeket, hiszen a világ minden pontjáról járnak hozzánk gyermekek.

Különböző országokból érkező, különböző nyelven beszélő gyermekek, lehetőséget biztosítanak a magyar anyanyelvűeknek, hogy megtanulják,  hogyan fogadják el mások kultúráját, hogyan viszonyuljanak az egyes nemzeti sajátosságokhoz.

Nevelési programunk figyelembe veszi, és tiszteletben tartja  mind a magyar, mind pedig a nemzetközi közösségek kultúráját, ünnepeit.

Dráma játék foglalkozás kedvelt délutáni időtöltés, mely csoporton kívül, külön foglalkozásként vehető igénybe: középpontjában a cselekvésen, ezen belül is elsősorban a dramatikus cselekvésen keresztül megvalósuló tanulás áll. A dráma olyan csoportos játéktevékenység, amelynek során a résztvevők képzeletbeli világot építenek fel, majd ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be. Az elképzelt világon belül ugyanakkor valós problémákkal találkoznak, s ezekből a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert.

Az anyanyelvi nevelés, a környező világ megismerése (élő és élettelen környezet, matematikai ismeretekkel együtt ) ének – zene - népi játékok – tánc tanulás, vizuális nevelés, testnevelés, szocializáció, személyiség fejlesztés, gondozás, gyermeknevelés pedagógiai, módszertani szempontból részletesen kidolgozva megtalálható az egymásra épülő Tündérkert Mini - Bölcsőde  Szakmai Programjában és a Tündérkert Óvoda Alternatív, Helyi Pedagógiai Programjában, amely összhangban áll az Országos Bölcsődei Nevelési Alapprogrammal és az Országos Óvodai Nevelési Alapprogrammal.

 

A  gyermekeinket arra biztatjuk:

- fedezzék fel, csodálkozzanak rá a körülöttünk lévő világra, és kérdezzenek

- kísérletezzenek és játsszanak

- keressék az információt

- találják ki és valósítsák meg az ötleteiket

- működjenek közre a problémamegoldásban

- működjenek együtt társaikkal és a velük élő felnőttekkel

- tartsák be a csoport alapszabályait

- figyeljenek társaikra is, segítsenek egymásnak