Óvoda - Erősségünk

Óvoda

Fairygarden Nursery School

 

Erősségünk

 

  • a gyermekek sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiai, pszichológiai módszerek alkalmazása
  • nyugodt, családias légkörben, egymással toleráns, változatos tevékenységekre épülő nevelés
  • a gyermekek önállóságának, aktivitásának növelése, differenciált nevelésen keresztül
  • különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése, a másság elfogadására nevelés
  • Angol játékos nyelvfejlesztés
  • sportokkal való ismerkedés
  • 3 – 7 éves korig képesség kibontakoztató program

 

A DIFER mérés eredményeinek összesítése

Mért

képességterületek

Bemeneti -

        kimeneti

mérés

Bemeneti és kimeneti mérés eredménye,

hozzáadott pedagógiai érték bemutatása

 

2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

 

Írásmozgás- koordináció

bemenet

 

43 % p –

 

kezdőszint

27 %

 

kezdőszint

21 %

 

előkészítő szint

38 %

 

kezdőszint

kimenet

49 % p –

 

haladószint

75 %

 

befejező szint

62 %

 

haladószint

66 %

 

haladószint

Beszédhanghallás

bemenet

92 %

 

befejező szint

75 %

 

haladó szint

87 %

 

befejező szint

97 %

 

optimális használhatóság

kimenet

98 %

 

optimális

használhatóság

99 %

 

optimális

használhatóság

 

99 %

 

optimális

használhatóság

95 %

 

optimális

használhatóság

Relációszókincs

bemenet

 

84 %

 

befejező szint

83 %

 

befejező szint

79 %

 

haladószint

75 %

 

haladó szint

kimenet

87 %

 

befejező szint

99 %

optimális

használhatóság

94 %

optimális

használhatóság

90 %

optimális

használhatóság

Elemi számolási készség

bemenet

 

71 %

 

haladó szint

66 %

 

kezdő szint

65 %

 

kezdő szint

54 %

 

kezdő szint

kimenet

69 %

 

kezdő szint

89 %

 

befejező szint

87 %

 

befejező szint

90 %

optimális használhatóság

Tapasztalati

következtetés

bemenet

 

57 %

 

haladó szint

59 %

 

haladó szint

54 %

 

haladó szint

43 %

 

kezdő szint

kimenet

 

57 %

 

haladó szint

80 %

 

befejező szint

90 %

optimális használhatóság

77 %

 

befejező szint

Tapasztalati összefüggés

megértése

bemenet

 

74 %

 

befejező szint

62 %

 

haladó szint

70 %

 

befejező szint

44 %

 

kezdő szint

kimenet

 

72 %

 

befejező szint

85 %

 

optimális használhatóság

95 %

 

optimális használhatóság

86 %

 

optimális használhatóság

Szocialitás

bemenet

 

60 %

 

kezdő szint

62 %

 

kezdő szint

64 %

 

kezdő szint

48 %

 

előkészítő szint

kimenet

 

53 %

 

kezdő szint

78 %

 

befejező szint

76 %

 

befejező szint

79 %

 

befejező szint

DIFER INDEX

bemenet

 

69 %

haladó szint

63 %

kezdő szint

62 %

kezdő szint

57 %

kezdő szint

 

kimenet

 

69 %

haladó szint

87 %

optimális használhatóság

86 %

optimális használhatóság

83 %

 

befejező szint

 

 

Óvodánkban a magyar nyelven kívül természetes az angol nyelv használata a mindennapokban a gyerekek között, és a szülőkkel történő információ cserénél, szülői értekezleten és a beszélgetéskor is.

 

  • sportolási lehetőségek: úszás, lovagoltatás terápiás jelleggel, görkorcsolya, jégkorcsolya, thaekwando, kisgyermektorna: labdajátékok, gimnasztika, táncoktatás

 

Helyszíneink: Só tornaszoba helyben,  Móricz Tornacsarnok heti 2 alkalommal,Városi Műjégpálya, Hódmezővásárhely Sport uszoda, erdő, legelő a közelben, ahol saját pónijaink élnek, a város szélén.